# Santykinės, absoliučiosios ir mišriosios langelių koordinatės

Microsoft Excel aplinkoje kiekvienas langelis turi savo koordinates. Pavyzdžiui: A1; B5; C9; F8 ir pan.

Koordinatės

Šioje koordinačių sistemoje galima kurti skaičių sekas. Jeigu tarkim užrašome skaičių 5, jo langelį pažymim ir pratempiam žemyn - gausime skaičių seką, sudarytą iš to skaičiaus, t.y. jis bus atkartotas nurodytą kiekį kartų.

Sekos kūrimas nr. 1

Taip pat, galima kurti ir kitokias skaičių sekas. Tokiu atveju reikėtų į du ar daugiau langelių įrašyti norimos sekos pradžią, pavyzdžiui, 5 ir 6, tuomet pažymėti šiuos du langelius ir pratempti.

Sekos kūrimas nr. 2

Skaičių sekas galima kurti ir iš kitokių žingsnių. Tam vėlgi reikia nurodyti pirmus bent du skaičių sekos skaičius, juos pažymėti ir pratempti.

Sekos kūrimas nr. 3

# Santykinės langelių koordinatės

Dėl santykinių langelių koordinačių pavyzdžių naudosime žemiau matomas skaičių sekas:

Santykinės langelių koordinatės nr. 1

Iš pradžių pasiruošime skaičiavimą (formulę), ką bandysime koordinačių sistemoje pritaikyti santykiniu būdu.

Bus atliekami tokie veiksmai:

  1. Du kartus paspaudžiame ant pirmos eilutės langelio, pavyzdžiui, ant D1.
  2. Rašome lygybę (=).
  3. Su pele vieną kartą paspaudžiame ant A1 langelio.
  4. Paspaudžiame žvaigždutės simbolį (*) / parašome daugybos ženklą.
  5. Dar kartą su pele vieną kartą paspaudžiame ant A1 langelio.
  6. Spaudžiame enter mygtuką. Matome rezultatus.

Santykinės langelių koordinatės nr. 2

Kaip ir skaičių sekos generavimo atveju - pratempiame šios formulės rezultatus pro sekančius langelius.

Santykinės langelių koordinatės nr. 3

Formulės pritaikymo rezultatai bus pritaikyti santykinai, t.y. kiekvienoje eilutėje formulė bus perskaičiuota slenkant langelius, kurių skaičiai yra dauginami.

Pavyzdžiui, langelyje D1, buvo dauginta A1A1, todėl D2 langelyje buvo dauginta A2A2, D3 langelyje - A3A3 ir t. t.

Santykinės langelių koordinatės nr. 4

Tokiu pačiu principu galima pamėginti pritaikyti ir kitą formulę. Langelyje E1 pamėginkime sudauginti A1 su B1.

Santykinės langelių koordinatės nr. 5

Bei šį langelį pratempti pro visą stulpelį.

Santykinės langelių koordinatės nr. 6

Rezultatuose vėlgi galima pastebėti, kad kiekvieno langelio formulė buvo pritaikyta imant santykinai kitų langelių reikšmes.

Santykinės langelių koordinatės nr. 7

Visų šių rezultatų koordinatės yra santykinės. Rezultatus pratempus ir didėjant eilutės numeriui, visada didėja ir formulėse naudojamų stulpelių eilutės numeriai. Tas pats vyksta ir tempiant horizontaliai.

# Mišriosios langelių koordinatės

# Absoliučiosios langelių koordinatės