# Atnaujinimai

2022-12-11. Atnaujintas Python skyriaus temų sąrašas. Python skyriuje pridėta medžiagos į šias temas: "nekeičiami sąrašai (tuples)", "rinkiniai (sets)".

2022-12-10. Python skyriuje pridėta medžiagos į šias temas: "patikrinimo sąlyga if", "loginiai patikrinimo operatoriai", "žinių užtvirtinimas (1)", "range() arba ranges", "ciklai", "ciklas for", "ciklas while". Pridėtas įžanginis tekstas apie Python skyrių.

2022-12-09. Atnaujintas Python skyriaus temų sąrašas. Python skyriuje pridėta medžiagos į šias temas: "skaičiai ir matematika (1)", "kodo tvarkingumas", "kintamieji ir duomenų tipai", "informacijos išvedimas į konsolę", "skaičiai ir matematika (2) / aritmetiniai veiksmai", "informacijos nuskaitymas iš konsolės".

2021-12-21. Pridėta informacija prie Microsoft Word skyrių "Kelių lygių sąrašai", "Lentelės", "Dokumento išskaidymas", "Puslapių lūžiai", "Nuorodos", "Puslapinės antraštės ir poraštės", "Puslapių numeravimas", "Antraščių ir pastraipų stilius", "Tabuliavimo žymės", "Dalykinės rodyklės", "Puslapio turinys".

2021-12-20. Pridėta informacija prie Microsoft Excel skyriaus "Sudėtingesnės (loginės) matematinės funkcijos".

2021-12-19. Pridėta informacija prie Microsoft Excel skyrių "Santykinės, absoliučiosios ir mišriosios langelių koordinatės", "Matematinės funkcijos", "Trigonometrinės funkcijos", "Statistinės funkcijos", "Datos ir laiko funkcijos".

2021-10-31. Pridėti skyriai "Microsoft Word" ir "Microsoft Excel".

2021-09-25. Pridėta skiltis 2021-2022 m. m. paskaitų informacijai. Skiltis "Programavimas Python" papildytas temų sąrašu.

2021-06-30. Pridėta skiltis "Pasiūlymai IT VBE susitarimams 2021/22 mokslo metams".

2021-06-20. Atnaujinti kontaktai. Atnaujinta informacija apie 2020-2021 m. m. paskaitas. Atnaujinta informacija apie programavimo C++ skiltį. Pridėtas skyrius "Programavimas Python".

2021-05-29. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-28. Pridėti vaizdo įrašai prie struktūrų temų.

2021-05-26. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-25. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-19. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-16. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėta užduočių prie struktūrų.

2021-05-14. Pridėta užduočių prie struktūrų.

2021-05-12. Pridėti vaizdo įrašai prie funkcijų ir objektinio programavimo temų. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-11. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-10. Pridėta medžiagos prie struktūrų.

2021-05-09. Atnaujinta medžiaga prie funkcijų. Pridėta medžiagos apie objektinį programavimą ir struktūras. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-08. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-05-06. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėtas vaizdo įrašas prie grafinės vartotojo sąsajos.

2021-05-04. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėti vaizdo įrašai prie funkcijų temų. Pataisyta informacija prie aritmetinių veiksmų temos.

2021-05-03. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėta medžiagos prie funkcijų.

2021-05-02. Pridėta medžiagos prie funkcijų.

2021-05-01. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-04-28. Pridėti vaizdo įrašai prie temų (informacijas išvedimas į failą, darbas su keliais duomenų ir rezultatų failais).

2021-04-27. Pridėti vaizdo įrašai prie temų (papildomos užduotys 2, darbas su duomenų failais, informacijos nuskaitymas iš failo). Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-04-26. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėta medžiagos prie darbo su duomenų failais.

2021-04-22. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėta medžiagos prie grafinės vartotojo sąsajos (GUI). Smulkūs pataisymai prie užduočių.

2021-04-20. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėti vaizdo įrašai prie vienmačių masyvų temų (paieška, rikiavimas, keitimas).

2021-04-18. Pridėta medžiagos prie darbo su duomenų failais. Programavime C++ pridėtas skyrius dėl pasiruošimo informatikos VBE. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėta medžiagos prie vienmačių masyvų.

2021-04-17. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Atnaujinta medžiaga prie masyvų. Pridėta daugiau programavimo c++ skyrių ir temų (vektoriai, nuskaitymas iš failo, išvedimas į failą, kelių reikšmių grąžinimas per funkcijos parametrus, bendravardės funkcijos, objektinio programavimo temos).

2021-04-15. Pridėta medžiagos prie vienmačių masyvų.

2021-04-13. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėti vaizdo įrašai prie atitinkamų temų (papildomos užduotys, masyvai, vienmačiai masyvai, informacijos išvedimas ir įvedimas vienmačiuose masyvuose, skaičiavimai su masyvais, atrinkimas / filtravimas iš vienmačio masyvo). Pridėta užduočių sprendimų prie vienmačių masyvų. Skyrius "Masyvai" pervadintas į "Masyvai ir algoritmai".

2021-04-12. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-04-11. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėti vaizdo įrašai prie ciklo while ir ciklo do while temų. Pridėta medžiagos apie C++ GUI programų kūrimą. Pridėta daugiau medžiagos ir užduočių prie vienmačių masyvų.

2021-04-08. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-04-04. Išimta registracijos į paskaitas (2020-2021 m. m.) forma. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Objektinio programavimo skyrius pervadintas į struktūras. Papildyta informacija prie kintamųjų tipų (pridėtos mažiausios ir didžiausios reikšmės, ilgis baitais).

2021-04-03. Pridėta daugiau užduočių prie ciklo while ir ciklo do while. Pridėti užduočių sprendimai prie ciklo while ir ciklo do while. Pridėta daugiau pavyzdžių prie vienmačių masyvų.

2021-03-31. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Sutvarkyta for ciklo užduočių numeracija. Pridėti vaizdo įrašai prie atitinkamų temų (loginiai patikrinimo operatoriai, patikrinimo sąlyga switch, ciklai, ciklas for, ciklas while).

2021-03-30. Atnaujintos for ciklo užduotys.

2021-03-29. Pridėta papildomos medžiagos prie vienmačių masyvų. Atnaujintas paskaitų (2020-2021m. m.) tvarkaraštis.

2021-03-28. Pridėta medžiagos prie vienmačių masyvų ir funkcijų su grąžinimo tipu.

2021-03-27. Pridėta papildomų užduočių po masyvų. Pridėta medžiagos apie vienmačius masyvus ir funkcijas su grąžinimo tipu. Atnaujintas paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta informacija prie for ciklo, if sąlygos, switch sąlygos.

2021-03-24. Pridėta papildomos medžiagos apie informacijos nuskaitymą iš konsolės prie paskaitų tvarkaraščio ir įrašų.

2021-03-23. Atnaujintas paskaitų tvarkaraštis. Prie patikrinimo sąlygos if temų pridėti vaizdo įrašai.

2021-03-22. Papildytas paskaitų tvarkaraštis su paskaitos įrašu. Prie temų (informacijos nuskaitymas iš konsolės) pridėti atitinkami vaizdo įrašai.

2021-03-21. Pridėta daugiau medžiagos apie informacijos nuskaitymą iš konsolės (cin, getline, get). Atnaujinta medžiaga prie kintamųjų temos.

2021-03-20. Atnaujinta paskaitų informacija. Sudėti vaizdo įrašai prie tų skyrių, kurie jau buvo praeiti paskaitų metu (darbo aplinka, kodo tvarkingumas, kintamieji, informacijos išvedimas į konsolę, aritmetiniai veiksmai). Papildyta informacija prie kodo tvarkingumo temos. Pridėtas skyrius "C++ programos struktūra".

2021-03-18. Atnaujinta informacija prie aritmetinių veiksmų didinimo / mažinimo operatorių.

2021-03-17. Atnaujinta paskaitų informacija. Pridėta papildomos medžiagos apie using namespace std eilutę. Pataisyta klaida prie aritmetinių veiksmų operatorių. Papildyta kontaktinė informacija.

2021-03-15. Pataisyta informacija prie teksto ir kintamųjų išvedimo užduočių. Atnaujinta paskaitų informacija.

2021-03-14. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis. Pridėta kontaktinė informacija.

2021-03-12. Pridėta informacija apie darbo aplinkas. Atnaujintas paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2021-03-11. Papildyta paskaitų (2020-2021 m. m.) informacija.

2021-02-21. Papildyta informacija apie numatomas paskaitas (2020-2021 m. m.), pridėta registracijos forma.

2021-02-20. Atnaujintas numatomų paskaitų (2020-2021 m. m.) tvarkaraštis.

2020-11-29. Pridėta medžiagos apie funkcijas.

2020-11-17. Įvairūs nedideli atnaujinimai.

2020-11-16. Įvairūs nedideli atnaujinimai.

2020-11-15. Įvairūs nedideli atnaujinimai. Pridėta dalis medžiagos apie vienmačius masyvus. Papildytas preliminarus 2020-2021 m. m. paskaitų tvarkaraštis. Pridėta galimybė atnaujinti kiekvieno puslapio informaciją.

2020-11-14. Įvairūs nedideli atnaujinimai. Pridėta dalis medžiagos bendrai apie masyvus ir apie vienmačius masyvus. Pradėtas sudarinėti preliminarus 2020-2021 m. m. paskaitų tvarkaraštis.

2020-10-10. Įvairūs nedideli atnaujinimai.

2020-10-09. Atnaujinta struktūra. Pridėta medžiagos apie ciklus. Pridėta papildomų užduočių. Pridėta naujienų skiltis.

2020-07-21. Įvairūs nedideli atnaujinimai.

2020-07-10. Optimizuotas pagrindinis pradinio puslapio paveikslėlis. Pridėtas pagrindinis README failas šio projekto GitHub repozitorijoje (opens new window). Pridėta medžiagos apie patikrinimo sąlygą switch ir ciklus.

2020-07-06. Atnaujinta struktūra. Pridėta daugiau medžiagos prie kintamųjų, informacijos išvedimo į konsolę. Pridėta medžiagos apie aritmetinius veiksmus, informacijos nuskaitymą iš konsolės, patikrinimo sąlygą if, loginius patikrinimo operatorius.

2020-07-05. Pridėta medžiagos apie kodo tvarkingumą, kintamuosius, informacijos išvedimą į konsolę.

2020-06-28. Įvairūs nedideli atnaujinimai.

2020-06-27. Įvairūs nedideli atnaujinimai.

2020-06-26. Atnaujinta informacijos struktūra.

2020-06-25. Sukurta pradinė tinklalapio versija.