# Programavimas Python

Šiame skyriuje rasite visą programavimo Python mokomąją medžiagą (teoriją, praktinius porgramavimo pavyzdžius, savarankiško darbo užduotis, paskaitų įrašus ir kt.).

Medžiaga tinka ir tiems, kurie nėra visiškai susipažinę su programavimu, kadangi yra nagrinėjamos įprastos programavime sąvokos, suteikiamas pagrindas suvokimui apie programavimą. Taip pat, yra nagrinėjama konkrečios programavimo kalbos sintaksė, todėl įgautas žinias galima iškart taikyti praktikoje. Į medžiagą integruoti ir įvairūs algoritmai, jų taikymas, aprašymas.

Medžiaga pagrinde skirta besiruošiantiems laikyti valstybinį brandos egzaminą, tačiau yra ir papildomų temų smalsesniems.